Pomiń nawigację
Stowarzyszenie
"Klub Gorliczan"
IV Zjazd Gorliczan

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Zjeździe Gorliczan, który odbędzie się w Małopolskiej Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w Gorlicach, w dniach 30 września - 1 października 2006 roku.

Zjazd ten zgodnie z zamierzeniami Organizatorów łączy się w uroczystościami Jubileuszowymi setnej rocznicy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. Oba te wydarzenia odbędą się w czasie szczególnym dla naszej "małej Ojczyzny".

Od kilku bowiem lat trwa na Ziemi Gorlickiej dramatyczny proces transformacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Jesteśmy świadkami upadku wielkiego przemysłu. Uczestniczymy w społecznych akcjach na rzecz ratowania gorlickich zakładów pracy, poszukując wciąż nowych sposobów na ograniczenie tego niepokojącego zjawiska. Równocześnie podejmujemy różnorodne działania, aby możliwie w najpełniejszy sposób wykorzystać w gospodarce turystyczne walory regionu. Geograficzne położenie Ziemi Gorlickiej sprawia, iż mamy na tym polu poważną konkurencję; na wschodzie - dynamicznie rozwijającą się turystykę w Bieszczadach, na południu - atrakcyjne regiony słowackiego Szarisza, zupełnie niedaleko Krynicę Górską i Tatry.

Sytuacja ta motywuje nasze samorządy do podjęcia zdecydowanych działań zaradczych. Opracowywana jest wielowątkowa strategia najbliższych działań gospodarczych w regionie. W tych staraniach korzystamy z pomocy i wsparcia wielu osób i instytucji. Także na forum IV Zjazdu Gorliczan o takie wsparcie i zaangażowanie pragniemy zaapelować do naszych rodaków i przyjaciół. Dlatego liczymy na przyjęcie naszego zaproszenia i udział w Zjeździe.

PROGRAM IV ZJAZDU GORLICZAN

30.09.2006 (sobota)

01.10.2006 (niedziela)

UWAGA!
Uprzejmie prosimy o odwrotne (telefoniczne lub pisemne) potwierdzenie udziału w IV Zjeździe Gorliczan na adres: Starostwo Powiatowe ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, tel. 018-354-87-84; fax. 018-353-75-45
lub
Małopolska Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów", ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, tel. fax. 018-35-35-618

Konferencja naukowa:

Uczestnicy konferencji:

Zapraszamy na konferencje naukową, która odbędzie się 1.10.2006 r. godz. 10.00 w "Dworze Karwacjanów", sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
pod honorowym patronatem J.E. Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego

SZANSE I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMII GORLICKIEJ

  1. mgr Daniel Markowicz - Starostwo Powiatowe w Gorlicach "Potencjał gospodarczy powiatu gorlickiego w kontekście oferty inwestycyjnej"
  2. mgr inż. Józef Abram - Dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach "Współpraca trójsektorowa - drogą do zrównoważonego rozwoju"
  3. mgr inż. Mieczysław Brudniak - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Fabryki Maszyn GLINIK SA "Rola dużej firmy w małym mieście"
  4. mgr Andrzej Kaim - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego "Małopolski regionalny program operacyjny jako źródło wsparcia rozwoju lokalnego"
  5. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Akademia Ekonomiczna w Krakowie "Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego"
  6. dr Leszek Strzembicki - Akademia Ekonomiczna w Krakowie "Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu"