Pomiń nawigację
Stowarzyszenie
"Klub Gorliczan"
Walne Zebranie

Stowarzyszenie "Klub Gorliczan"
Zarząd Stowarzyszenia
uprzejmie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

dnia 30 listopada 2007 roku (piątek), godz. 17.00
sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
"Dwór Karwacjanów" - Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
(Obecność obowiązkowa)

Porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Gorliczan"
w dniu 30 listopada 2007

  1. Powitanie gości.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i sekretarza.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 22 XII do 30.11.2007.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 22 XII do 30.11.2007.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium.
  8. Wolne wnioski- dyskusja.
  9. Przyjęcie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2008.
  10. Zakończenie zebrania