Pomiń nawigację
Stowarzyszenie
"Klub Gorliczan"
II Walne Zebranie

Gorlice, 22.12. 2006 r.

Program II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Klub Gorliczan"

Otwarcie obrad / przedstawienie celu zebrania i porządku obrad/.

Porządek obrad:

 1. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Zapoznanie zebranych z protokołem I Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 7. Przedstawienie propozycji do planu pracy na rok 2007:
  • wykłady "Uniwersytetu Złotego Wieku",
  • opracowanie słownika biograficznego ,
  • nawiązanie współpracy z uczelniami w celu promocji dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej,
  • Otwarty Salon Klubu Gorliczan - cykl potkań z wybitnymi postaciami z różnych dziedzin życia,
  • ustanowienie nagrody "Klubu Gorliczan" za szczególne dokonania na rzecz Ziemi Gorlickiej
  • organizacja konkursu recytatorskiego "Pieśń o Ziemi Naszej"
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2007.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.